مشخصات پروژه

نام پروژه ماشینکاری انواع میز پرس در ابعاد مختلف
سفارش دهنده شرکت های معتبر پرسکاری

موارد مرتبط

  • سنگ محور
  • Rock-driven
  • 1992
  • Russia