مشخصات پروژه

نام پروژه ماشینکاری انواع میز پرس در ابعاد مختلف
سفارش دهنده شرکت های معتبر پرسکاری

موارد مرتبط

  • POREBA
  • TCG -125/6 M
  • 1984
  • Poland