گواهی نامه ها

شرکت قائم ماشین (سهامی خاص) به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در تولید و ساخت ماشین آلات و قطعات صنعتی، سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد ISO9001:2008 تعریف نموده و به منظور حفظ و ارتقاء جایگاه خود در این صنعت و همچنین گسترش بازار و حفظ توان رقابتی خود با دیگر محصولات مشابه موجود در بازارهای داخلی و خارجی، در راستای نیل به اهداف کیفی و کمی، خط مشی خود را به شرح زیر ترسیم نموده است:

  • افزایش رضایت مشتریان از طریق درک صحیح خواسته های آنان و تلاش در جهت تامین این خواسته ها
  • ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی با استفاده از روش ها و تکنولوژی های جدید
  • ایجاد محیط مناسب کاری برای پرسنل و گسترش کار گروهی جهت نیل به اهداف سازمان
  • آموزش و ارتقاء مستمر علمی و عملی کلیه پرسنل در رده های مختلف سازمان
  • کاهش میزان دوباره کاری در هر سال تا رسیدن به حداقل ممکن

مدیریت این شرکت متعهد می گردد خط مشی کیفیت را در کلیه سطوح سازمان درک، اجراء و نگهداری نماید و این خط مشی هر شش ماه یکبار در جلسات بازنگری مدیریت، توسط مدیریت عامل مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز بازنگری می گردد.

مهندس عبدالله زاده (مدیر عامل)

ISOmy11-006my11-011 my11-002 my11-004my11-003 my11-001 my11-005 my11-008